info (at) marknara.se | 031-26 27 33
|
|
|
|
|
 

Välkommen till Marknära AB

DRÄNERING - GRUNDARBETE - MARKARBETE

Vår personal har 30 års erfarenhet inom dränering, grundarbeten och andra förekommande markarbeten.
Vi kan vår sak!

2014 – Nya tag

Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners under 2013 och önskar alla ett lyckat 2014.

Kategori: Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 2014 – Nya tag

Använd ROT-avdraget innan 2013 är slut!

Vi på Marknära AB har lång erfarenhet av det mesta inom Dränering, grundarbeten och markarbeten. Vi gör det mesta inom grävning, schaktning och anlägning.

Det kan innebära dränering av husgrunder, gräva upp rör, vara med och lägga ned rör och anslutningar till fastigheter. Anlägga trädgårdar och tomter, gräva ut för gjutning av plattor (husgrunder), gräva ut för pooler m.m.

Kategori: Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Använd ROT-avdraget innan 2013 är slut!

Om marknära

Skall du gjuta platta, dränera husgrund. Behöver du schaktning, entreprenad, gräva eller veta kostnad av t.ex. dränering?

Vi på Marknära hjälper dig med dränering

En husgrund är ständigt utsatt för fukt. Fukten ligger naturligt i jorden, särskilt om byggnaden är uppförd på lerjord, och vid regn ansamlas lätt stora mängder vatten vid de nedsänkningar i marken som ofta förekommer invid grunden. En effektiv dränering är avgörande för att husgrunden ska behålla sin hållfasthet och för att fukt inte ska tränga in i bostaden.

Marknära hjälper dig med allt inom Grundarbete

Det är nästan ofrånkomligt att det uppstår sprickor i husgrunder. En spricka i sig behöver dock inte vara av allvarlig karaktär. Så kallade torksprickor, som uppstår direkt efter gjutning eller murning må se fula ut, men de har ingen betydelse för husets allmänna skick. Mer djupgående sprickor som är resultatet av att huset har rört på sig, eller fortfarande rör på sig, så kallade sättningssprickor, kan vara betydligt allvarligare.

Markarbeten

Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten i syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av tomter och trädgårdar. Här ingår till exempel sprängning av berg, utjämning av höjdskillnader, schaktning, återfyllnad och dränering. Ibland tar man till och med också med anläggning av husgrunder i begreppet.

Schaktning

Schaktning är en central del av markarbetet vid anläggning av tomt och uppförande av hus. Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en plan yta med fast mark för grunden. Vad detta betyder mer specifikt är att man schaktar bort, eller flyttar bort med ett annat namn, matjord ner till det djup som är lämpligt för grundläggningen. I arbetet med schaktning kan också bortforsling av schaktmassorna ingå.

Kategori: Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Om marknära