info (at) marknara.se | 031-26 27 33
|
|
|
|
|

Grundarbete

Marknära hjälper dig med allt inom Grundarbete

Det är nästan ofrånkomligt att det uppstår sprickor i husgrunder. En spricka i sig behöver dock inte vara av allvarlig karaktär. Så kallade torksprickor, som uppstår direkt efter gjutning eller murning må se fula ut, men de har ingen betydelse för husets allmänna skick. Mer djupgående sprickor som är resultatet av att huset har rört på sig, eller fortfarande rör på sig, så kallade sättningssprickor, kan vara betydligt allvarligare.

Det finns många orsaker till att det bildas sättningssprickor. En vanlig orsak är att marken under grunden helt enkelt inte klarar av tyngden av huset. Det är speciellt vanligt i lerjord. En annan orsak kan vara att marken är frusen under lång tid varje år. När fukten i marken fryser expanderar jordmassorna och orsakar tjälskjutningar. Andra möjliga orsaker är att grundmuren är otillräckligt dimensionerad eller att rötter från träd har vuxit in under grunden.

Det finns ett antal vanliga tecken på att huset har sättningssprickor i grunden. Lutande golv, dörrar som hänger snett och ledningsbrott är bara några exempel.

Har du sprickor i grunden?

Om du upptäcker sprickor i grunden ska du först och främst försöka avgöra om det handlar om sättningssprickor eller torksprickor. Om du inte kan göra det själv, ta gärna hjälp av fackman för att inspektera grunden. Torksprickor kan du åtgärda själv med murbruk eller puts. För sättningssprickor använder du med fördel kalkcementbruk, som är lite mer elastiskt än vanligt cementbruk. Notera att du bör känna till om sättningen hela tiden pågår eller om den har upphört. Om huset fortsätter att röra på sig bör du avvakta med att laga sprickor i grunden. Vid allvarliga sättningar som fortgår gör du klokt i att anlita fackman för att göra ett nytt grundarbete. Det kan nämligen krävas att man armerar över sprickan och gör andra åtgärder för att stabilisera grunden.

Så här gjuter man en grund

Gjutning av en grund är ett arbete med ganska många steg. Först och främst måste markarbete göras. Sedan krävs installationer av dränering med mera. Att gjuta grunden med betong är egentligen bara det sista steget av många. Vid gjutning kan du blanda betongen på egen hand eller beställa en betongbil. Det senare alternativet är enklare och dessutom för det mesta billigare. Grundsulan ska vara cirka 10 cm (för en normal villa). Notera att det normalt krävs speciella dimensioneringar för kantbalkarna. Betongplattan torkar i regel ganska fort och hela arbetet bör inte ta mer än en dag.