info (at) marknara.se | 031-26 27 33
|
|
|
|
|

Om marknära

Skall du gjuta platta, dränera husgrund. Behöver du schaktning, entreprenad, gräva eller veta kostnad av t.ex. dränering?

Vi på Marknära hjälper dig med dränering

En husgrund är ständigt utsatt för fukt. Fukten ligger naturligt i jorden, särskilt om byggnaden är uppförd på lerjord, och vid regn ansamlas lätt stora mängder vatten vid de nedsänkningar i marken som ofta förekommer invid grunden. En effektiv dränering är avgörande för att husgrunden ska behålla sin hållfasthet och för att fukt inte ska tränga in i bostaden.

Marknära hjälper dig med allt inom Grundarbete

Det är nästan ofrånkomligt att det uppstår sprickor i husgrunder. En spricka i sig behöver dock inte vara av allvarlig karaktär. Så kallade torksprickor, som uppstår direkt efter gjutning eller murning må se fula ut, men de har ingen betydelse för husets allmänna skick. Mer djupgående sprickor som är resultatet av att huset har rört på sig, eller fortfarande rör på sig, så kallade sättningssprickor, kan vara betydligt allvarligare.

Markarbeten

Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten i syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av tomter och trädgårdar. Här ingår till exempel sprängning av berg, utjämning av höjdskillnader, schaktning, återfyllnad och dränering. Ibland tar man till och med också med anläggning av husgrunder i begreppet.

Schaktning

Schaktning är en central del av markarbetet vid anläggning av tomt och uppförande av hus. Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en plan yta med fast mark för grunden. Vad detta betyder mer specifikt är att man schaktar bort, eller flyttar bort med ett annat namn, matjord ner till det djup som är lämpligt för grundläggningen. I arbetet med schaktning kan också bortforsling av schaktmassorna ingå.

Detta inlägg är postat i kategorin Okategoriserade. Lägg till som bokmärke permalink. Följ kommentarer med RSS feeden för detta inlägg. Both comments and trackbacks are currently closed.